Toppbild - kontakta

Kontakta oss

Ämnesansvarig

Professor

Sitaram Velaga

Velaga, Sitaram - Professor, Ämnesansvarig forskarutbildningsämnet Hälsovetenskap

Organisation: Hälsovetenskap, Medicinsk vetenskap, Institutionen för hälsovetenskap
Telefon: 0920-493924
Rum: D872 - Luleå»

Professor

Catrine Kostenius

Kostenius, Catrine - Professor

Organisation: Hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap
Telefon: 0920-493288
Rum: D916 - Luleå»

Professor emerita

Yelverton Tegner

Tegner, Yelverton - Professor emerita

Organisation: Medicinsk vetenskap, Institutionen för hälsovetenskap
Telefon: 0920-493923

Universitetslektor

Anders Eriksson

Eriksson, Anders - Universitetslektor

Organisation: Hälsovetenskap, Medicinsk vetenskap, Institutionen för hälsovetenskap
Telefon: 0920-493851
Rum: D843 - Luleå»
Katarina Leijon-Sundqvist

Leijon-Sundqvist, Katarina - Universitetslektor, Avdelningschef, Utbildningsledare för Röntgensjuksköterskeprogrammet

Organisation: Hälsovetenskap, Medicinsk vetenskap, Institutionen för hälsovetenskap
Telefon: 0920-492996
Rum: S201 - Luleå»
Anitha Risberg

Risberg, Anitha - Universitetslektor

Organisation: Hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap
Telefon: 0920-493849

Doktorand

Ulrika Lögdberg

Lögdberg, Ulrika - Doktorand

Organisation: Hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap
Telefon: 0920-493852
Rum: R324 - Luleå»

Industridoktorand

Sjöblom Margareta, - Industridoktorand

Organisation: Hälsa och rehabilitering , Institutionen för hälsovetenskap
E-post:

Universitetsadjunkt

Johan Kruse

Kruse, Johan - Universitetsadjunkt

Organisation: Hälsovetenskap, Medicinsk vetenskap, Institutionen för hälsovetenskap
Telefon: 0920-493931
Rum: D851 - Luleå»

Övrig personal

Kerstin Öhrling

Öhrling, Kerstin -

Organisation: Hälsa och rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap