Hoppa till innehållet

DURAARK

Publicerad: 22 oktober 2012

Projektet DURAARK, som startar 1/2 2013, kommer att fokusera på bevarande av 3D-ritningar.

DURAARK (Durable Architectural Knowledge) kommer att ta itu utmaningen att bygga en säker och effektiv lösning för långsiktigt bevarande av arkitektoniska data i 3D-format.

Metodens lämplighet kommer att utvärderas i två användningsfall.

 

Publikationer

Under det första året har ett antal publikationer producerats i projektet, bland de första hittar du dessa: 

  • Ochmann, S., Vock, R., , Wessel, R., Tamke, M., and Klein R., Automatic Generation of Structural Building Descriptions from 3D Point Cloud Scans. To appear in proceedings of the 9th International Conference on Computer Graphics Theory and Applications (GRAPP 2014), SCITEPRESS, Lisbon, Portugal, January 2014
  • Thapa, D. and Haddara M., Long-term preservation of 3D architectural building data: a literature review. The paper has been accepted to the NOKOBIT Conference, (Norwegian Conference on use of Information Technology), Stavanger (18-20 November, 2013), Norway.​
  • Fetahu, B., Dietze, S., Nunes, B. P., Casanova, M. A., Generating structured Pro files of Linked Data Graphs, 12th International Semantic Web Conference (ISWC2013), Sydney, Australia, (2013).
  • Beetz, J., Dietze, S., Berndt, R., and Tamke, M. Towards the Long-Term Preservation of Building Information Models. In proceedings of the 30th International Conference on Applications of IT in the AEC Industry (CIB W78 2013), Bejing, China, 9-12 Octobre 2013.
  • Dietze, S., Beetz, J., Gadiraju, U., Katsimpras, G., Wessel, R., and Berndt, R., Towards Preservation of semantically enriched Architectural Knowledge, 3rd International Workshop on Semantic Digital Archives (SDA) in conjunction with the 17th Int. Conference on Theory and Practice of Digital Libraries (TPDL), Valetta, Malta, September, 2013.

Läs mer på projektets webbplats, länk ovan. 

Projektmöte i Bonn

På projektmötet i Bonn, som varade i två dagar (25-26 juni 2013) diskuterades friskt flera områden. Åtminstone för oss på LDB-centrum var mötet mycket givande. På bilden nedan är det användarfallen som diskuteras under ledning av René Berndt från Fraunhofer. Från LDB-centrum deltog Hamid, Devinder och Östen.

Duraark_Bonn.JPG

Projektmöte i Köpenhamn

November 10-11 2014: Projektmöte.

November 12 2014: DURAARK workshop “Sustainable Building Information”. 

På bild 1 nedan: visning av KADK under lunchrasten.

Bild 2: från Workshopen.

1512325_533197933483283_5465033852337579108_n.jpg
10730873_533971863405890_7164122937854539387_n.jpg

LDB-dag i Stockholm

Hamid Rofoogaran presenterade DURAARK-projektet för anställda på Riksarkivet och Kungliga biblioteket under en LDB-dag i Stockholm den 6 februari 2015.

HamidRA.jpg

Year 2 Review

Mars 2015: Projektet hade sin andra review förra veckan och resultaten så här långt mottogs väl av granskarna. Arbetet fortsätter förstås med att nå goda resultat även under projektets sista år.