Hoppa till innehållet

EIT ICT Labs

Publicerad: 21 augusti 2014

EIT ICT Labs är ett nytt initiativ som syftar att göra Europa till världsledande inom IKT-innovation.

EIT ICT Labs är ett nytt initiativ som syftar att göra Europa till världsledande inom IKT-innovation. Det syftar till att fullfölja detta uppdrag genom att etablera en ny typ av partnerskap mellan ledande företag, forskningscentra och universitet i Europa. Det prioriterade område som det här KIC adresser framtida informations-och kommunikationssamhället. Projektet startade under november 2010. CDT är ett dotterbolag partner till Stockholm noden i ETI: s ICTLabs samordnas av KTH, Stockholm, Sverige. Affiliate Partners är organisationer som deltar i och bidrar till verksamhet EIT ICT Labs. De är vanligtvis aktiva på Nod nivå och är vanligtvis universitet, små och medelstora företag eller riskkapitalfonder och företag. De har ett avtal med EIT ICT Labs KIC Association och ett mandat med en specifik nod genom vilken de levererar kompetens och mänskliga resurser till sitt Co-location Centre.

Vision: ICT Innovation är vår nyckelfaktor för att förbättra livskvaliteten för alla.