Hoppa till innehållet

IoT Labs projektet

Publicerad: 21 augusti 2014

Fokus för denna STREP, inom EUs sjunde ramprogram, är att beforska crowdsourcing med målet att utöka Internet of Things testbäddsinfrastrukturer så att multidisciplinära experiment kan genomföras. I dessa experiment kommer användarinteraktioner, flexibilitet, skalbarhet, kostandseffektivitet och socialt värdeskapande att vara i fokus.