Hoppa till innehållet

PROTAGE

Publicerad: 11 november 2008

PROTAGE var ett forskningsprojekt (STREP) inom EU:s Sjunde ramprogram. Namnet PROTAGE är en förkortning för PReservation Organizations using Tools in AGent Environments.

Tid

PROTAGE-projektet startade i november 2007 och drevs under tre år. I januari 2011 avslutades projektet formellt med att samtliga leveranser godkändes.

Deltagare

  • Riksarkivet i Sverige
  • Luleå tekniska universitet
  • Riksarkivet i Estland
  • Fraunhofer-Gesellschaft
  • EASY Innova
  • University of Bradford
  • Giunti Labs

Uppdrag

The volume of digital information around us is growing rapidly, and is causing an increasing pace of data transfer from active IT systems to digital repositories, libraries and archives.

The diversity in size and complexity of creators of digital resources implies that digital repository systems must become highly scalable and adaptable to various types of digital objects, and their input, storage and access.

Existing methods of digital preservation and curation are labour intensive and often require specialist skills. To meet the preservation needs of the on-coming “avalanche” of digital content, it is necessary to find new levels of automation and self-reliance in preservation solutions.

The mission of the PROTAGE project is to investigate and initiate complementary new approaches to digital preservation that make long-term digital preservation easy enough for users to be able to help preserving their own content, while reducing the cost and increasing the capacity of memory institutions to preserve digital information.

ECA 2010

The PROTAGE paper "Organizing for Digital Preservation - Who will do IT?" by Mari Runardotter and Jan Aspenfjäll has been accepted to the 8th European Conference on Digital Archiving in Geneva, April 28-30 2010.

Lägesrapport april 2009

Projektets första prototyp är nu klar och ska installeras och testas.

Fokus i prototypen ligger på fasen Pre-Ingest och de tre underliggande scenariona "Check SIP-requirements", "Create an overview of Records to Transfer” och "Create SIP" utifrån den livscykelmodell för Records Management som utvecklats inom projektet. 

Testerna kommer att genomföras både I Sverige och Estland.

Delar av PROTAGE arbetsgrupp

Möte i Girona, Italien, januari 2008

Arbete i PROTAGE

Februari 2008 - Tynningö i Stockholms skärgård

Besök på Rödbergsfortet

Boden, juni 2008