Hoppa till innehållet

PanLab II

Publicerad: 21 augusti 2014

Det övergripande målet med PanLab II är att utveckla och förbättra de mekanismer och teknologier som möjliggör skapandet av en federation av existerande testbäddar som skapar ett ökat värde för användare av existerande lokala testbäddar samt visa en federationen som en modell som möjliggör etablerandet av långsiktiga, livskraftiga och storskaliga testinfrastrukturer för telekom teknologier, tjänster och applikationer i Europa. Detta Intergrated Projekt är finansierat av EU:s sjunde ramprogram.