Hoppa till innehållet

YEAH – You! Enhance Access to History

Publicerad: 21 augusti 2014

YEAH projektet fokuserar på att utveckla e-tjänster som förbättrar medborgarnas tillgång till offentlig information som finns i våra arkiv.

Projektet startade med utgångspunkt i crowd-sourcing och har vidareutvecklat detta genom att använda sig av Länkad Öppen Data för att förbättra tillgängligheten till digitala arkivsamlingar. I projektet skapas en demonstrator, som på ett förhoppningsvis pedagogiskt och enkelt sätt ökar förståelsen och användningen av öppna data inom kulturarvssektorn.Projektet kommer även att utarbeta en Metodhandbok som är tänkt som hjälp och stöd till kulturarvsinstitutioner som vill öppna upp och tillgängliggöra sitt material som öppen data.

Projektteam på Informatik: Mari Runardotter

Typ: Forskningsprojekt

Applikationsområde: E-tjänster inom kulturområdet

Tidsram: Januari 2012 - april 2014 

Finansiärer: Vinnova, NordForsk, the Icelandic Centre for Research (RANNIS) and the Estonian Ministry for Economic Affairs and Communications

Projektparter: LTU – informatik, LTU – LDB-centrum, Riksarkivet i Sverige, Riksarkivet i Estland, Riksarkivet i Island och Estonian Business Archives, Llc.