Hoppa till innehållet

YEAH – You! Enhance Access to History

Publicerad: 28 november 2011

YEAH projektet fokuserade på att utveckla e-tjänster som förbättrar medborgarnas tillgång till offentlig information som finns i våra arkiv. Projektet startade med utgångspunkt i crowd-sourcing och vidareutvecklade detta genom att använda sig av Länkad Öppen Data för att förbättra tillgängligheten till digitala arkivsamlingar. I projektet skapades en demonstrator, som på ett förhoppningsvis pedagogiskt och enkelt sätt ökar förståelsen och användningen av öppna data inom kulturarvssektorn.
Projektet utarbetade även en Metodhandbok som är tänkt som hjälp och stöd till kulturarvsinstitutioner som vill öppna upp och tillgängliggöra sitt material som öppen data.

Projektteam på Informatik: Mari Runardotter

Typ: Forskningsprojekt

Applikationsområde: E-tjänster inom kulturområdet

Tidsram: Januari 2012 - april 2014 

Finansiärer: Vinnova, NordForsk, the Icelandic Centre for Research (RANNIS) and the Estonian Ministry for Economic Affairs and Communications

Projektparter: LTU – informatik, LTU – LDB-centrum, Riksarkivet i Sverige, Riksarkivet i Estland, Riksarkivet i Island och Estonian Business Archives, Llc.

Projektets handbok

Ett av resultaten från projektet är handboken "Linked Open Data for Memory Institutions: Implementation Handbook" som kan laddas ner via länken nedan. 

Projektets Demonstratorer

Under YEAH-projektet skapade vi tre demonstrator. Dessa demonstratorer bygger på öppna data och genom att klicka dig fram och söka kan du, i den svenska demonstratorn hitta information om byggnadslov, personer, kvarter och gator från 1700- och 1800-talets Stockholm.

Du är varmt välkommen att titta på demonstratorerna via länkarna nedanför.