Mobile Shields

Mobile Shield 2014

Publicerad: 5 mars 2015

Målet med detta projekt är att utveckla och förpacka nya mobila tjänster som hjälper användaren att övervaka och upptäcka bedrägerier, attacker eller trackers i mobilen.

I projektet kommer tre olika lösningar att utvecklas och testas i skarpa test med användare i olika pilottest. Dessutom kommer affärsmodeller att skapas för att framgångsrikt kunna introducera lösningarna på marknaden. Den första lösningen består av ett antal algoritmer för mobilen som bland annat fungerar i real-tid, ger kontinuerlig övervakning. Den baseras på anomalier i beteende och utvecklas av Trento universitet. Den andra lösningen utvecklas av det tekniska universitetet i Berlin och är en mobil virtualiseringsteknologi som skyddar genom att skapa en helt säker miljö i själva mobilen. Till sist, den tredje lösningen är en säkerhets app från F-secure som heter Freedome och den fungerar i både android och iOS smart phones och tablets. Den är inriktad på att skydda användaren mot ett flertal olika sätt att kartlägga/följa/lura en användare.
Frågor som integration, produktdesign och användarscenarios kommer att adresseras under projektet. Men även frågor som integritet, säkerhet och användbarhet och acceptans från användarens perspektiv kommer att testas och valideras i pilottester i verklig miljö.
Till sist kommer ekonomiska aspekter kring lösningarna att arbetas på i form av affärsmodeller kring vilka det är möjligt att skapa en riktig affär och släppa tjänsten på marknaden. 

Projekttid: January 2014 – December 2014
Projektledare LTU-CDT: Marita Holst. CDT
Ansvarig forskare LTU: Anna Ståhlbröst, Docent, Informatiossystem
Projektpartners: University of Trento (coordinator), F-secure, Poste Italiane, Technical University of Berlin, Reply.