Hoppa till innehållet
Marita Holst
Marita Holst, innovationsstrateg vid Luleå tekniska universitet. Foto: Linda Alfredsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Projekt för att stötta användarengagemang

Publicerad: 1 mars 2017

Centrum för distansöverbyggande teknik, CDT, koordinerar ett nytt projekt som ska ge stöd åt fem stora Horizon 2020-piloter. – Vi har 15 års erfarenhet av användarmedverkan så jag är helt säker på att vi kommer göra skillnad, säger Marita Holst, projektledare CDT.

Inom ramen för Horizon 2020 ska det genomföras fem så kallade Large Scale Pilots på området Sakernas internet, Internet of Things, under de kommande åren. För att stödja dessa piloter finns två koordinations- och supportprojekt och det är ett av dessa – U4IoT – som CDT koordinerar. I projektet ingår åtta parter från fem olika länder.

– Vår uppgift är att hjälpa de fem projekten med frågor som handlar om medborgarengagemang och nätintegritet, säger Marita Holst.

– Vi ska fokusera på slutanvändarna och arbeta med hur vi får de fem Large Scale Pilots att jobba med människor när de implementerar ny teknik.

Lång erfarenhet av användarengagemang

För att uppnå resultat ska man bland annat skapa verktygslådor för metoder och modeller för slut- och användarengagemang. Möten och workshops ska arrangeras och en handbok och en webbportal om living labs ska tas fram. Det handlar helt enkelt om att sprida och möjliggöra medborgardrivna processer till samtliga av de fem stora projekten.

– Det känns jätteroligt att det satsas på användarperspektivet. Det ger oss möjlighet att predika användare som aktörer istället för faktorer. Valet av synsätt påverkar hur du väljer att designa din pilot, säger Marita Holst.

– De fem projekten har alla olika behov. För vår del innebär det initialt att reda ut vad de behöver av oss. De flesta har inte så mycket tidigare kunskaper av att jobba med användare utan istället mycket teknikkunnande. På Botnia Living Lab har vi 15 års erfarenhet av användarmedverkan så jag är helt säker på att vi kommer göra skillnad.

Det är forskargruppen i informationssystem och professor Anna Ståhlbröst som kommer utföra majoriteten av Luleå tekniska universitets forskning i U4IoT. De kommer arbeta med identifiering av samhälleliga, etiska och ekologiska problem och frågor kopplade till IoT-implementering i storskaliga piloter. De kommer också att analysera och identifiera hinder för införande utifrån användarnas perspektiv. Baserat på detta kommer det utvecklas praktiska rekommendationer för hur man kan bemöta hinder införande. Arbetet i de fem piloterna ska följas och analyseras och utmynna i riktlinjer som kan användas som framtida vägledning.

U4IoT, User Engagement for Large Scale Pilots in the Internet of Things, startade i januari i år och pågår till 2019. 

Kontakt

Marita Holst

Marita Holst, Projektledare

Telefon: 0920-492289
Organisation: Samverkan och studentrekrytering, Verksamhetsstöd