Hoppa till innehållet

Våra tjänster

Publicerad: 16 maj 2016

Våra tjänster:

  • Hantera innovationsprocesser, projektledning
  • Planera och utföra användar- och medborgarengagemangsprocesser
  • Implementering och testning i experimentella piloter i verkliga sammanhang
  • Utvärdering av serviceinnovation vid stadier
  • Design och utveckling av digitala serviceinnovationer
  • Forskning om metoder och verktyg för användar- och medborgarengagemang
  • Förvaltning av involveringsprocesser med flera intressenter