Om oss

Botnia är en världsledande miljö för användarcentrerad forskning, utveckling och innovation (RDI), instrumenterad av metoder, verktyg och experter, för interaktion med användargrupper.

Botnia Living Lab vidareutvecklas ständigt i nära samarbete med slutanvändare, intressenter och forskare vid Luleå tekniska universitet. Våra 6 000 listade slutanvändare finns över hela landet och är på olika sätt engagerade i hela processen, från behovsinventering och idégenererande, till konceptutveckling, prototyp/ användbarhetstester och  pilottester.

Sedan starten har vår användarpanel varit en av våra viktigaste boosters i skapandet av nya och värdefulla it-tjänster och produkter samt för forskning. Dessa kreativa frivilliga har varit inblandade i ett stort antal olika forsknings- och innovationsaktiviteter med forskare och företag från både Sverige och andra länder och i flera olika applikationsområden med anknytning till smarta städer, till exempel energieffektivitet, sekretess och säkerhet, e-handel.

För att stödja processen har vi utvecklat en Living Lab metodik kallad FormIT, som används av många Living Labs runt om i Europa och liksom av industrin. Metoden stöder användardelaktighet vid utvecklingen av digitala innovationer. Det är också en metod för empowerment av användarna, att kapitalisera på kraften i publiken. Detta är en iterativ och interaktiv metodik för innovationsprocesser med användarengagemang i alla faser av innovationsprocessen – från att identifiera behov till att hitta beta-prov och pre-lansering för marknaden.

Olika metoder och verktyg används för professionell stöd för användarengagemang. Metodiken hjälper till under Living Lab-operationer med användare och andra intressenter samt att bedöma effekterna
av tillvägagångssättet. Botnia fungerar i ett Quadruple Helix-samarbete med användare, forskare, it-branschen, små och medelstora kommuner för att ge mervärde till alla intressenter.