Hoppa till innehållet

Om oss

Botnia är en världsledande miljö för användarcentrerad forskning, utveckling och innovation (RDI), instrumenterad av metoder, verktyg och experter, för interaktion med användargrupper.

Botnia Living Lab vidareutvecklas ständigt i nära samarbete med slutanvändare, intressenter och forskare vid Luleå tekniska universitet. Våra 6 000 listade slutanvändare finns över hela landet och är på olika sätt engagerade i hela processen, från behovsinventering och idégenererande, till konceptutveckling, prototyp/ användbarhetstester och  pilottester.

Sedan starten har vår användarpanel varit en av våra viktigaste boosters i skapandet av nya och värdefulla it-tjänster och produkter samt för forskning. Dessa kreativa frivilliga har varit inblandade i ett stort antal olika forsknings- och innovationsaktiviteter med forskare och företag från både Sverige och andra länder och i flera olika applikationsområden med anknytning till smarta städer, till exempel energieffektivitet, sekretess och säkerhet, e-handel.

För att stödja processen har vi utvecklat en Living Lab metodik kallad FormIT, som används av många Living Labs runt om i Europa och liksom av industrin. Metoden stöder användardelaktighet vid utvecklingen av digitala innovationer. Det är också en metod för empowerment av användarna, att kapitalisera på kraften i publiken. Detta är en iterativ och interaktiv metodik för innovationsprocesser med användarengagemang i alla faser av innovationsprocessen – från att identifiera behov till att hitta beta-prov och pre-lansering för marknaden.

Olika metoder och verktyg används för professionell stöd för användarengagemang. Metodiken hjälper till under Living Lab-operationer med användare och andra intressenter samt att bedöma effekterna
av tillvägagångssättet. Botnia fungerar i ett Quadruple Helix-samarbete med användare, forskare, it-branschen, små och medelstora kommuner för att ge mervärde till alla intressenter.