Hoppa till innehållet
Foto: pixabay
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

DiTrust

Publicerad: 15 mars 2023

Digitala data om konsumenter och deras användning av produkter och tjänster behövs för att ställa om till cirkulära produktions- och konsumtionsmönster. Med ökad digitalisering måste organisationer och företag också hantera kända problem med informationssäkerhet, exv. hur data kan lagras och hur den skyddas mot intrång och manipulation.

Informationssäkerhet anses idag generellt vara ett tekniskt problem som dels är åtskilt från tjänsteutvecklingen i sig, dels något som också ofta löses i efterhand. Om tidigareläggning av informationssäkerhet i samband med utveckling inte görs finns risken att tjänsterna upplevs som opålitliga och om säkerhetsåtgärder inte tillåts påverkas av användarorientering kommer användningen upplevas som krånglig. Genom att belysa sambandet mellan informationssäkerhet, digital tillit, hållbar och ansvarsfull design av digitala tjänster kan vi förstå hur dessa perspektiv kan komma att stödja cirkulära processer. Praktiskt kunnande inom användarorienterad och organisatorisk informationssäkerhet ger bättre möjligheter att hantera risker och negativa konsekvenser av digitalisering, samt att tjänster blir mer användareffektiva. Ökat praktiskt kunnande hos utvecklare ger upphov till nya insikter om den kompetensökning som behövs för att möta organisatoriska utmaningar med digitalisering, exv. vad gäller informationssäkerhetskultur och ledarskap. I sin tur ger bättre kunnande mer användbara och funktionella digitala tjänster och system.

 

Kontakt

Åsa Ericson

Åsa Ericson, Professor

Telefon: 0920-492061
Organisation: Informationssystem, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik
Johan Lugnet

Johan Lugnet, Biträdande professor

Telefon: 0920-491201
Organisation: Informationssystem, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik