Hoppa till innehållet

Digital Transformation and Innovation

Digital transformation och innovation handlar om digitalisering som en drivkraft för individ-, organisations- och samhällsförändring. För att uppnå livskraftig förändring, måste det finnas en kontinuerlig samverkan mellan design- och utvärderingsprocesser. Utmaningarna för forskning och utveckling innefattar möjliggörandet av ett hållbart liv genom transformativa tjänster, att skapa och upprätthålla en tjänsteinnovationskultur, förbättra serviceupplevelser genom medskapande och bedöma värdet av tjänster.