Hoppa till innehållet

Digitaliserar samiskt kulturarv

Publicerad: 10 februari 2020

Forskare vid Luleå tekniska universitet digitaliserar delar av det lulesamiska kulturarvet. Bland annat ska en mobilapp och en digital utställning bidra till att kunskap sprids och turismen utvecklas i den lulesamiska regionen.

– Det känns verkligen givande att forskningsmässigt få backa hem och bidra till utveckling i vår egen region, säger Anna Ståhlbröst, professor i informationssystem.

Det är inom ramen för projektet Levande landskap som forskningen bedrivs. Syftet är att skapa ett gränsöverskridande mervärde kring lulesamiskt naturbruk och kulturarv som i sin tur skapar underlag för fler upplevelser och en mer utvecklad turism. Förutom Luleå tekniska universitet deltar två muséer i projektet, Ájjte i Jokkmokk och Árran i norska Drag.

Forskarna vid Luleå tekniska universitet fokuserar på tjänstedesign och digitala innovativa användningslösningar. Kärnan i projektet är att digitalisera delar av det samiska kulturarvet. Det kan till exempel handla om att genom förstärkt verklighet ge förklaringar till varför platser heter som de gör på samiska.

– Vårt bidrag består framför allt av två delar. Dels att utveckla en app, och dels att arbeta med att digitalisera delar av de artefakter som finns på de två medverkande muséerna, säger Anna Ståhlbröst.

Tekniska utmaningar

Det lulesamiska området sträcker sig längs Luleälven över såväl Sverige som Norge, från Kaitumälven i norr till Piteälven i söder. Det är således ett vidsträckt och till stora delar obebott område det handlar om, ett faktum som resulterar i specifika utmaningar.

– Det finns utmaningar vi måste förhålla oss till. När vi till exempel utvecklar  appen måste vi ha i åtanke att det inte alltid finns internet tillgängligt på de platser där människor befinner sig. Och kanske inte ens möjlighet att ladda mobiltelefonen, förklarar Anna Ståhlbröst.

Mari Runardotter, universitetslektor i informationssystem, håller med. 

– Det råder många speciella förhållanden i den här regionen och det är jätteroligt att faktiskt få genomföra forskning där vi lever och verkar.

I projektets första skede genomför forskarna behovsstudier: vilken data efterfrågas och hur ska den presenteras? Även studenter på kursen interaktion och mobilitet har involverats i projektet. När projektet är över är målsättningen att det ska finnas skarpa produkter på plats.

Kontakt

Anna Ståhlbröst

Anna Ståhlbröst, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492091
Organisation: Informationssystem, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik
Mari Runardotter

Mari Runardotter, Biträdande professor

Telefon: 0920-493035
Organisation: Informationssystem, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik