Informationssäkerhet

Publicerad: 8 augusti 2012

Informationssäkerhet (ISEC) forskning

Vår forskning avser förvaltningen av informationssäkerhet, beteendemässiga aspekter på ISEC, nätverk- och infrastruktursäkerhet, onlinesäkerhetspedagogik och säkerhet och sekretess. I vart och ett av dessa områden utforskar vi hur säkerheten kan förbättra olika organisatoriska lösningar, såsom säkerhet och IT-förvaltning, affärsrisk praxis och den tekniska utformningen av säkerhetskontroller. För närvarande är vi nio forskare som arbetar med tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsfrågor inom forskning och undervisning.

Informationssäkerhetslabb 

Vi använder vårt informationssäkerhetslabb för att att genomföra experiment, designa och utvärdera säkerhetsartefakter för att förbättra helheten av säkerheten i organisationer, datanätverk, värddatorer och program.

Kempestiftelsen och Luleå tekniska universitet är finansiärer av labbet. 

Kontakt

Övrig personal