Hoppa till innehållet

CyberNorth — ett i särklass informativt event för säker hantering av risk

28 sep. 2021, 09:00 - 11:00
Online webinar, Online webinar
Svenska
https://cybernorth.se/
Publicerad: 18 juni 2021

Välkommen till en spännande förmiddag, där vi blandar talare från industri och cybersäkerhet. Eventet är öppet och gratis för alla som anmält sig. Namn på talare kommer snart. Vi ses i september!

Digitaliseringen ökar inom processindustrin - det gör även intresset från cyberkriminella. En stor utmaning är att de investeringar för automation som gjorts tidigare är stora, men oftast inte utvecklade med tanke på den grad av digital säkerhet som krävs idag. Kommande CyberNorth genomförs online och här får du lyssna till talare från industrin och de utmaningar som finns när information system och operativa system kopplas samman.

Talare:

Mats Karlsson Landrén

Atea, Säkerhetsrådgivare

Mats har 25+ år i internationell kärnkraftsindustri där han skolades i vikten att få människa och teknik att samverka för att nå god säkerhet. Han kommer att prata om; Den mänskliga sidan av OT-säkerhet: Om vikten att ha bra integration mellan människor på samma sätt som mellan system.

Samuel Holmström

VD, Lundqvist Trävaru AB

Samuel Holmström, VD på Lundqvist Trävaru AB berättar om företagets resa från en stökig träindustri till att representera ett bolag i digitaliseringens absoluta framkant. Lundqvist Trävaru AB har belönats med flertalet priser för sin digitala omställning – bland andra utnämningen till Sveriges Digitala Gasell av Google och Dagens Industri, Smart Industripriset av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och nu senast utmärkelsen till Sveriges mest uppkopplade bolag av Breakit och Telenor.

 

Lars-Gunnar Marklund

IT Security & Risk manager (CISO), Boliden AB

Lars-Gunnar driver tillsammans med IT ledningen och program manager Markus Frank, ett större säkerhetsprogram inom företaget som gör att allt mer focus kommer läggas på IT säkerhet. Boliden AB är ett högteknologiskt metallföretag som liksom annan industri utvecklas mot allt högre grad av automation och fjärrstyrning, där behovet att säkra driftmiljöerna under de senaste 3-5 åren har blivit än mer centralt. Inte minst i samband med de lärdomar som kan dras från de hot och incidenter andra industrier har fått hantera. En större NIST undersökning av säkerhetsstatusen pekade på vissa förbättringsåtgärder som nu adresseras i det nya programmet som Lars-Gunnar kommer berätta mer om.

 

Anton Holmström & Simon Andersson

Luleå tekniska universitet

Anton har en bakgrund från informationssäkerhetsprogrammet och forskar numera inom Operational Technology, OT och dess tvärfunktionella utmaningar. Specifikt har hotbilden inom processindustrin varit i fokus. En fundering kan vara hur tekniska och organisatoriska aspekter kan samverka för att förbättra den digitala säkerheten.

Även Simon har en bakgrund från informationssäkerhetsprogrammet. Han forskar om tillit i samband med informationsklassificering. En modell har utvecklats för att underlätta arbetet med att klassificera betydelsen av tillit i relation till Konfidentialitet, Integritet och tillgänglighet.

 

Återblick från CyberNorth - 2021

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Kontakt

Martin Lundgren

Martin Lundgren, Universitetslektor

Telefon: 0920-493990
Organisation: Informationssystem, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik

Kontakt

Johan Lugnet

Johan Lugnet, Universitetslektor

Telefon: 0920-491201
Organisation: Informationssystem, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik