Hoppa till innehållet
Åsa Ericson och Johan Holmqvist, Luleå tekniska universitet  Foto: Linda Alfredsson
Åsa Ericson, biträdande professor i informationssystem och Johan Holmqvist, post doktor i produktinnovation vid Luleå tekniska universitet. Foto: Linda Alfredsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Med fokus på grönare produkter

Publicerad: 2 februari 2016

Forskare vid Luleå tekniska universitet har lett ett av fyra förstudieprojekt inom det prestigefyllda initiativet Construction Climate Challenge, som Volvo CE står bakom. – Vi har utmanat företagen med våra frågor och fått ett bra gensvar, säger Åsa Ericson, biträdande professor i informationssystem.

Syftet med Construction Climate Challenge, CCC, är att föra in hållbarhet i hela värdekedjan inom tillverkande industri. Som i fallet med till exempel en hjullastare; från material och tillverkning ända ut till slutanvändaren och den miljö i vilken fordonet förs fram. Som ett första steg har fyra förstudieprojekt genomförts, varav ett av forskare vid Luleå tekniska universitet; Enablers for change and innovation.

– Begreppet hållbarhet och dess betydelse för tillverkande industri har breddats, säger Johan Holmqvist, post doktor i produktinnovation.

– Det är inte bara produktionen som påverkar miljön, miljöpåverkan fortsätter efter det att produkten lämnat fabriken. Vi har kunnat bidra med ett mer socialt perspektiv, mindre fokus på tekniken och mer mellanmänskliga aspekter.

Hållbarhet som utgångspunkt

Åsa Ericson poängterar också vikten av att hela kedjan av aktörer måste ta gemensamt ansvar, att medvetenheten måste nå ut till såväl utvecklare och ägare som operatören av till exempel en maskin.

– Om alla i värdekedjan tänker hållbarhet och vill få ut grönare produkter, blir produkterna till slut grönare.

Upplägget av förstudien har varit lite annorlunda jämfört med konventionella projekt. Ett projekt med lite pengar men mycket uppmärksamhet, som Johan Holmqvist uttrycker det.  Som en symbolisk ingång har arbetet pågått under samma tidsperiod som båtarna i Volvo ocean race befann sig till havs. Forskarna har deltagit i workshops, rundabordssamtal och hållit föreläsningar och därmed haft möjlighet att påverka inriktningen på framtida forskning inom CCC.

– Hur går man från idé till grön innovation? Vi har fått tänka utanför ingenjörsboxen och jag tror det har gjort avtryck även på de andra, säger Åsa Ericson.

– Det har varit intressant att följa ett företag som vill ändra sitt beteende. Vi har lärt oss mycket under resan, framför allt av de andra deltagarna och den gemensamma förståelsen för vad vi strävar mot, avslutar Johan Holmqvist.