Hoppa till innehållet
Johan Wenngren, Luleå tekniska universitet
Johan Wenngren som nyligen lade fram sin doktorsavhandling i informationssystem: Team activities in concept development: Addressing open-ended problems. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nya produkter kräver nya perspektiv

Publicerad: 15 mars 2016

Att lyckas med utveckling av nya produkter och tjänster innebär att skapa sig en förståelse utifrån vag och mångtydig information. Om detta handlar Johan Wenngrens doktorsavhandling i informationssystem. – Det är svårt att ändra sitt perspektiv, men det är vad som krävs, säger Johan Wenngren.

När nya produkter och tjänster ska utvecklas är det utvecklingsteam hos företagen som utför själva arbetet. I ett första skede, den så kallade konceptutvecklingsfasen, definieras vad som är problemet och teamet hittar en riktning för den fortsatta problemlösningen. Det är i just den här fasen som teammedlemmarna ska vara som mest kreativa och nytänkande, och det är den fasen som är i fokus för Johan Wenngrens avhandling, Team Activities in Concept Development – Addressing open-ended problems.

– Svårigheterna som ett team kan stöta på när de går framåt under processen är fokus i avhandlingen. Ett av problemen är att vara nytänkande och frångå de dagliga rutinerna på begäran eller när det efterfrågas av företaget, säger Johan Wenngren.

– Och i takt med att användarna blir mer krävande och att det tillkommer fler aspekter ur ett hållbarhets- och ekonomiskt perspektiv, måste företagen kunna ta ett bredare grepp om produkterna de utvecklar. Därför måste de bli bättre på att hantera den här typen av öppna frågeställningar och ibland göra lite mer radikala antaganden.

Konfrontera sin förståelse

För att ta reda på hur ett team arbetar under konceptutvecklingsfasen har Johan Wenngren bland annat observerat team, videofilmat dem och deltagit i workshops där innovation stått på dagordningen. Han har samlat data både från studentprojekt och små och medelstora företag i regionen och skapat en modell för konceptutveckling.

– Syftet med avhandlingen är att identifiera, beskriva och diskutera hur team utforskar och definierar öppna problemformuleringar under konceptutvecklingsfasen. Min avhandling visar att det är viktigt att konfrontera den förståelse man har för problemet för att finna en ny lösning, säger Johan Wenngren.

Uppbyggandet av en idé sker i fyra steg där man först skapar en ram, eller ett perspektiv, och sen konfronterar den. I ett första steg formuleras en tidig förståelse för problemet i teamets diskussioner. Efter att teamet konkretiserat sin förståelse till en ram, relateras denna ram till problemsituationen och en mental representation av en lösning har skapats.

– I ett sista steg skapar teamet en fysisk representation och jämför den med den mentala representationen. Genom att göra så kan teamet konfrontera sin förståelse och därför lära sig av sina antaganden.

Svårt ändra perspektiv

Forskningen har alltså fokuserat på hur grupper jobbar praktiskt med att bygga upp en förståelse genom att iterera, det vill säga bygga upp något i flera steg. På så sätt byggs kunskap som gruppen inte hade när den gick in i projektet.

– För bästa resultat behöver ett team utföra dessa iterationer i flera steg. För att göra det, är det bra om man har en god kommunikation, arbetar fysiskt med att skapa enkla representationer av problemet och dess lösningar, samt kan acceptera att man från början inte vet vad det fysiska resultatet ska bli. Det är svårt att ändra sina perspektiv, men det är vad som krävs.

Kontakt

Johan Wenngren

Johan Wenngren, Universitetslektor, Avdelningschef

Telefon: 0920-492059
Organisation: Informationssystem, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik