Hoppa till innehållet

Skydda dig mot cyberhot

Publicerad: 7 februari 2020

Risken för att ett företag utsätts för digitala hot ökar samtidigt som hoten ständigt ändrar form. Under CyberNorth får du lära dig mer om riskerna och hur du skyddar din verksamhet mot cyberhot.

Allt oftare hör vi om cyberattacker, virus, hackers och dataintrång. Vi läser om system som har blivit attackerade, information som har läckt ut på nätet eller till främmande makt och om skadlig kod som kan slå ut kritisk infrastruktur.

En stor del av antalet dataintrång sker mot små och medelstora företag och kostnaderna för en attack kan vara förödande. Men med ökad medvetenhet och kunskap kan riskerna minskas och hanteras.

– 95 procent av incidenter relaterade till informationssäkerhet beror på den mänskliga faktorn. Många företag saknar dock förmågan att undvika eller minska konsekvenserna när en incident väl inträffar, säger Johan Lugnet, forskare i informationssystem vid Luleå tekniska universitet.

– Exakt hur många företag som drabbas av dataintrång varje år är svårt att uppskatta. Det finns studier som visar att endast knappt en tredjedel av de företag som utsätts polisanmäler, så mörkertalet är stort.

Lyssna på experterna

Under CyberNorth får deltagarna lyssna på några av Sveriges främsta experter inom informationssäkerhet. IBM och Volvo Cars ger sin bild av utmaningarna med digitalisering och demonstrerar säkerhetslösningar och Jan Olsson från Polismyndighetens it-brottscentrum berättar bland annat om hur kriminaliteten inom det här området har förändrats. Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen och en av världens sju internetnyckelbärare, föreläser om hur man skapar en säkerhetskultur inom en organisation. Håkan Sonesson, it-säkerhetsdirektör vid Jönköpings universitet, kommer belysa strategisk informationssäkerhet och säkerhetskultur inom organisationer.

– Talarna kommer ge sina bästa tips på hur du gör för att tänka säkert och skydda dig mot risker, säger Johan Lugnet.

– Vår förhoppning är att dagen ska vara nyttig för såväl experten som för den utan erfarenhet av cybersäkerhet. Oavsett bakgrund kommer du garanterat lämna Vetenskapens hus med nya perspektiv och insikter.

Kontakt

Johan Lugnet

Johan Lugnet, Universitetslektor

Telefon: 0920-491201
Organisation: Informationssystem, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik

Taggar