Hoppa till innehållet

Våra kurser

Grundnivå 

Läsperiod Kurs Poäng Kurskod
Läsperiod I Interaktion och mobilitet 7.5 I0012N
  Intro till informatik och digital tjänstedesign 7.5 I0016N
  Informationmodellering 7.5 I0003E
  Databaser I 7.5 D0004N
  Utveckling av Informationssystem 7.5 D0020N
  Data Mining 7.5 D0025E
  Informationssäkerhet 7.5 A0004N
Läsperiod I-II Introduktion till artificiell intelligens 7.5 D0030E
Läsperiod II Programutveckling med Java 7.5 D0019N
  Affärer och digitalt entreprenörskap 7.5 I0018N
  Forskningsmetoder inom Informationssystem 7.5 D0023E
  Design av IT 7.5 I0006N
  Säkerhetsarkitektur 7.5 A0001E
Läsperiod III Tjänstearkitektur 7.5 I0017N
  Verksamhetsutveckling mha IT 7.5 I0001N
  Databaser II 7.5 D0005N
  Objektorienterad analys och design 7.5 D0006N
  Datakommunikation i informationssystem 7.5 D0025N
  Affärssystem (ERP) 7.5 D0026E
Läsperiod III-IV Verksamhetsförlagda projekt 7.5 D0011N
  Verksamhetsförlagda projekt II 7.5 D0012N
  Verksamhetsförlagda projekt III 7.5 D0018N
  Knowledge Management 7.5 D0002N
  Avancerad tjänstedesign 15 I0002E
Läsperiod IV IT-projekt 7.5 D0021N
  IT-design från ett systemperspektiv 7.5 I0005N
  Test av IT-system 7.5 I0015N
  Strategisk tjänstdesign 7.5 I0019N
  Programutveckling men Java II 7.5 D0024E
  Interaktionsdesign och programmering 7.5 D0027E

 

Advancerad nivå

Läsperiod Kurs Poäng Kurskod
Läsperiod I    Tillämpad datorsäkerhet 7.5 A7010E
  Riskhantering för informationssäkerhet 7.5 A7012E
  Avancerad data mining 7.5 D7043E
  Business intelligence 7.5 D7044E
  Utveckling av system för digitalt bevarande 7.5 B7006N
  Enterprise architecture och SOA 15 D0031N
  Trender inom IS och informationssäkerhet 7.5 A7002E
Läsperiod II Säkerhet för IT-infrastruktur 7.5 A7011E
  Visualisering av data 7.5 D7055E
  Text mining 7.5 R7058E
  Internetsäkerhet 7.5 A7011N
  Vetenskapliga metoder 7.5 A7006N
Läsperiod III Säkerhet i infrastruktur 7.5 A7007E
  Säkerhet och IT-management 7.5 A7001E
  Prediktiv analys 7.5 D7056E
  Data Science programmering 7.5 D7054E
Läsperiod IV IS-projekt 15 A7009E