Hoppa till innehållet

Maskinkonstruktion

Med en bakgrund inom datorstödda beräkningsmetoder har vi på maskinkonstruktion utvecklats till att idag arbeta med en forskningsprofil som stödjer simuleringsdriven produktutveckling. Våra forskningsområden är modellering, simulering och produktutveckling.

Bakgrund

Vi har en lång historia av nära samarbete med olika företag både nationellt och internationellt. Vi har sedan starten 1989-01-01 genomfört forskning, samverkan och utbildning kopplat till produktutveckling och har nu en väletablerad position inom denna bransch. År 1994 blev vi utvalda av NUTEK och startade därmed ett av trettio kompetenscentrum, vilket skulle pågå i 10 år. Detta bekräftade våra framgångar inom produktutvecklingsområdet och 1995-03-01 startade Polhemslaboratoriet verksamheten som första NUTEK/VINNOVA kompetenscentrum i landet.När vi 12 år senare (2007-03-12) som enda ledare av verkställt kompetenscentrum även blev först med att starta ett VINN EXCELLENCE CENTER, Fastelaboratoriet, med inriktningen funktionella produkter befäste vi vår position i branschen.

Parallellt med arbetet med Polhemslaboratoriet och Fastelaboratoriet har SIRIUS-kursen utvecklats. Kursen ingår bl.a. i inriktningen maskinkonstruktion i civilingenjörsprogrammet maskinteknik men genomförs även av studenter inom andra program. I SIRIUS-kursen genomförs produktutvecklingsprojekt initierade och finansierade av våra industripartner, vilket för studenterna ger en unik insikt i skarpa industriprojekt samt en utbildning som gör dem lättanställda. Företagen får i sin tur inte bara hjälp med själva utvecklingen, utan skapar även ett kontaktnät för kommande rekrytering.

Kontakt

Professor Jan-Olov Aidanpää, ämnesföreträdare vid maskinkonstruktion

Först i världen med autonom skotning

Den självkörande skogsmaskin som konstruerats och byggts vid Luleå tekniska universitet klarar nu också autonom skotning, det vill säga upphämtning och transport av rundvirke. Det är första gången i världshistorien som skotning görs helt utan mänsklig inblandning. Forskarna bakom det lyckade försöket ser det som ett viktigt steg mot ett mer hållbart skogsbruk.

Foto: Sofia Stridsman
Självkörande skogsmaskin redo för terrängen

Den självkörande skogsmaskin som konstruerats och byggts vid Luleå tekniska universitet är nu klar och redo att testas i fält. – Det är en unik maskin – det finns ingen liknande i världen vad vi känner till, säger professor Magnus Karlberg.

DMK i Almedalen: ”Morgondagens cirkulära upphandling”

Professor Magnus Karlberg deltog under Almedalsveckan 2019 där han bland annat pratade om fördelarna med att fokusera på funktion istället för produkt i samband med upphandlingar.