Hoppa till innehållet

Maskinkonstruktion

Med en bakgrund inom datorstödda beräkningsmetoder har vi på maskinkonstruktion utvecklats till att idag arbeta med en forskningsprofil som stödjer simuleringsdriven produktutveckling. Våra forskningsområden är modellering, simulering och produktutveckling.

Bakgrund

Vi har en lång historia av nära samarbete med olika företag både nationellt och internationellt. Vi har sedan starten 1989-01-01 genomfört forskning, samverkan och utbildning kopplat till produktutveckling och har nu en väletablerad position inom denna bransch. År 1994 blev vi utvalda av NUTEK och startade därmed ett av trettio kompetenscentrum, vilket skulle pågå i 10 år. Detta bekräftade våra framgångar inom produktutvecklingsområdet och 1995-03-01 startade Polhemslaboratoriet verksamheten som första NUTEK/VINNOVA kompetenscentrum i landet.När vi 12 år senare (2007-03-12) som enda ledare av verkställt kompetenscentrum även blev först med att starta ett VINN EXCELLENCE CENTER, Fastelaboratoriet, med inriktningen funktionella produkter befäste vi vår position i branschen.

Parallellt med arbetet med Polhemslaboratoriet och Fastelaboratoriet har SIRIUS-kursen utvecklats. Kursen ingår bl.a. i inriktningen maskinkonstruktion i civilingenjörsprogrammet maskinteknik men genomförs även av studenter inom andra program. I SIRIUS-kursen genomförs produktutvecklingsprojekt initierade och finansierade av våra industripartner, vilket för studenterna ger en unik insikt i skarpa industriprojekt samt en utbildning som gör dem lättanställda. Företagen får i sin tur inte bara hjälp med själva utvecklingen, utan skapar även ett kontaktnät för kommande rekrytering.

Kontakt

Professor Jan-Olov Aidanpää, ämnesföreträdare vid maskinkonstruktion