Hoppa till innehållet

Disputation Erik Lejon

Publicerad: 23 augusti 2016

18 mars 2016
Luleå tekniska universitet

Namn:    
Erik Lejon 

Ämne:     
Datorstödd maskinkonstruktion

Avhandling:
Information Management in Computer-Aided Product Development

Opponent:   
Docent Kristina Wärmefjord, Institutionen för produkt- och produktionsutveckling Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Ordförande:    
Universitetslektor Peter Jeppsson, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet