Hoppa till innehållet

Disputation Florian Thiery

Publicerad: 1 december 2016

4 november 2016
Luleå tekniska universitet

Namn:    
Florian Thiery 

Ämne:     
Datorstödd maskinkonstruktion 

Avhandling:
Simplified Models to Evaluate Nonlinear Dynamics in Hydropower Rotors

Opponent:   
Professor Yukio Ishida, Institute of internal education and exchange, Nagoya University, Nagoya, Japan

Ordförande:    
Professor Jan-Olov Aidanpää, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet