Hoppa till innehållet

Disputation Michael Lundin

Publicerad: 9 april 2015

Computer-Aided Product Development
29 april 2015
Luleå tekniska universitet

Namn:    
Michael Lundin 

Ämne:     
Datorstödd maskinkonstruktion 

Avhandling:
Computer-Aided Product Development
Using Computer-Aided Technologies for Efficient Design Capture and Representation for Reuse

Opponent:   
Professor Fredrik Elgh, Avd för produktutveckling, Tekniska högskolan i Jönköping

Ordförande:    
Bitr professor Mats Näsström, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet