Hoppa till innehållet

Hafsbit

Publicerad: 26 februari 2020

LTU och Maskinkonstruktion arbetar i detta projekt tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet med att ta fram metoder för att automatiskt förflytta biomassa i terräng; en framgångsfaktor för att möjliggöra morgondagens cirkulära bioekonomi.

För att möjliggöra Sveriges övergång till en cirkulär bioekonomi finns det behov av ökad, billig, tillgång av biomassa. En stor utmaning är att öka konkurrenskraften i värdekedjan och samtidigt skapa minimal miljöpåverkan och förbättrade sociala förhållanden. Detta projekt bidrar till de logistiska innovationer som krävs för att möta de ökade kraven av biomassa från bioindustri och samhälle. Projektet fokuserar på lösningar för automatiserad transport av skogsbiomassa för att öka effektiviteten i lastnings- och transportarbetet. Fokus kommer att ligga på primärproduktion och terrängtransporter, men eftersom biomassatransporterna är lika genom värdekedjan kommer resultaten också att bidra till ökad automatisering vid produktion, lagring och restflödeshantering.