Hoppa till innehållet

NUVE

Publicerad: 28 februari 2020

NUVE - Nordic Platform for Development of Autonomous Utility Vehicles, är ett Interregprojekt tillsammans med finska och norska partners där en plattform tas fram för att möjliggöra snabbare och effektivare utveckling av autonoma, tunga fordon.

NUVE Partners

Syftet med detta projekt är att skapa en nordisk plattform för forskning, utveckling, testning och innovation av autonoma tunga fordon. I norra Sverige, Norge och Finland är skogsbruk, jordbruk, gruvdrift och maritim logistik viktiga industrier som ger många jobbmöjligheter och regional ekonomisk tillväxt. Dessa industrier förlitar sig på tunga fordon i flera processteg och måste kontinuerligt förbättra sin ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhet för att förbli konkurrenskraftiga.

Hybrid- och elmotorer, autonom fordonsteknik och sensorteknologi förvandlar nu marknaden för nyttofordon. För att öka kunskapen och kapaciteten för företag och organisationer i norr, bör nätverk av etablerad forskning och utveckling anslutas och effektiviseras.

Projektet kommer att utveckla en plattform för universitet och forskningsinstitut där en grupp tekniker; virtuell modellering av verkliga miljöer och befintliga laboratoriefaciliteter är anslutna för FoU-åtgärder för nyttofordon. Plattformens metod valideras med ett pilotfall om maritim logistik i Norge i Narvik hamn.

Som ett resultat av projektet upprättas en ny nordisk plattform för nyttofordon. Det ökar kapaciteten för gränsöverskridande samarbete och ansluter laboratorieövervakning och virtuell modell av miljön tillsammans med den senaste forskningen av autonoma fordon. Med denna plattform kan forskningsinstitut och operativa företag i området öka nivån på ömsesidig forskning och därmed effektivisera deras utvecklingsåtgärder. Dessutom förbättras och behålls kunskap och expertis om autonoma fordonsanvändning i arktisk miljö i det område där maskiner oftast utnyttjas.