Hoppa till innehållet

SLO - Självlärande drönare

Publicerad: 26 februari 2020

I detta projekt utför forskningsämnet maskinkonstruktion ett doktorandprojekt finansierat av SLO-fonden (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien), där ett självlärande system för automatiserad ruttplanering och navigering av jordbruksmaskiner utvecklas.

Robotisering och automatisering har inom jordbruksindustrin och andra industrier visat stor potential när det gäller resurseffektivitet, kvalitet, arbetsmiljö, olycksrisk etc. Under senare år har forskning och utveckling lett till många nya metoder, verktyg och tekniker inom automatisering, men de flesta svenska jordbruksmaskiner styrs fortfarande av förare ombord. Eliminering av ombordbelägna förare är central för det framtida hållbara jordbruket och i detta projekt utvecklas därför ett självlärande system för automatiserad ruttplanering och navigering av jordbruksmaskiner under svenska förhållanden i ett doktorandprojekt under fyra år.