Hoppa till innehållet

Hållbarhet i fokus när forskning summeras

Publicerad: 28 november 2016

Den 23 november summerades tio års forskning som bedrivits av Fastelaboratoriet på Luleå tekniska universitet. De viktigaste effekterna av ett prestandabaserat affärssätt har med hållbarhet att göra.

– Vi har kunnat visa på signifikanta förbättringar vad gäller hållbarhet när företag levererar funktion. Med hjälp av en sådan affärsmodell kan industrin få lönsamhet utan att miljön eller välfärden blir sämre, säger Magnus Karlberg, föreståndare för Fastelaboratoriet.

Idag finns inget företag på marknaden som levererar funktionella produkter. Enligt Magnus Karlberg ligger den stora potentialen i speciellt utvecklade delsystem för tillhandahållande av prestanda.

– Den som utvecklar produkten måste behålla ägandet och ansvaret för delsystemen under hela livscykeln vilket skapar incitament för hållbarhet. Svenska företag har dessutom möjlighet att vara först ut på marknaden, säger han.

Helhetslösningar för resurseffektivitet

Vinsterna är stora för de företag som kan ställa om, men fortfarande är vägen lång innan industrin förnyat sitt sätt att göra affärer. På Prestandadagen deltog flera av de företag som arbetat tillsammans med Fastelaboratoriet senaste året. Rikard Mäki, teknologiplaneringschef på Volvo Construction Equipment säger att det för dem handlar om att titta på helheten i processerna.

– Generellt har produktiviteten ökat i de flesta brancher men i anläggningsbranschen har vi stått ganska still vilket bland annat beror på att vi inte hittat de nya lösningarna. Vi ser redan idag effekterna av förbrukningen av ändliga resurser och det finns en potential i att hitta en helhetslösning som möjliggör produktivitetsökning, säger han.   

En prestandabaserad affärsmodell förutsätter att de interna processerna i organisationerna förändras. Ylva Fältholm, forskare på Luleå tekniska universitet pekar bland annat på det förändringsmotstånd som finns i många organisationer.

– Det tar långt tid att producera kunskap och få till långsiktiga utvecklingsprocesser och därför behöver vi titta på hur resultaten implementeras på ett bra sätt. Ska vi framöver ta med offentliga aktörer i arbetet så får vi andra utmaningar som handlar om hur idéer och ledningskoncept överförs från privat sektor till offentlig, säger hon. 

Regeringen vill främja global trend

Lena Svendsen, departementssekreterare på Näringsdepartementet, beskriver den här utvecklingen som en global trend som regeringen vill främja.

– Vi har lanserat fem samverkansprogram och i nyindustrialiseringsstrategin är hållbarhet ett fokusområde. Inom det görs flera insatser för att stödja delningsekonomi och cirkulär ekonomi, säger hon. 

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Foto: Ted Karlsson

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Foto: Ted Karlsson

Kontakt

Magnus Karlberg

Karlberg, Magnus - Professor, Avdelningschef

Organisation: Maskinkonstruktion, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492418

Taggar