Hoppa till innehållet
Magnus Karlberg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Mer kunskap behövs om prestandabaserade affärsmodeller

Publicerad: 3 oktober 2016

Den 7 september besökte Fastelaboratoriets Magnus Karlberg Exploration Forum 2016 i Eskilstuna för att prata om hållbarhet genom funktion istället för produkter. Men fortfarande saknas kunskap för att marknaden ska vara mogen.

Vågar du erbjuda prestanda istället för produkter? Frågan riktar sig framförallt mot företagen som har möjlighet att påverka sättet som vi gör affärer på i framtiden.

– Idag säljs produkter och tjänster fortfarande genom traditionella affärsmodeller där det handlar om att maximera vinsten vid försäljning och genom eftermarknaden. När fokus förskjuts från hårdvara till prestanda frågar sig många företag om det finns bättre sätt att göra affärer på i framtiden, säger Magnus Karlberg, föreståndare för Fastelaboratoriet på Luleå tekniska universitet.

Hållbar tillväxt som drivkraft

Bakgrunden till den växande trenden handlar om hållbar tillväxt. Efterfrågan på produkter och tjänster blir högre i takt med att medelklassen blir större och befolkningen ökar. Insikten om att miljön måste hålla en fortsatt bra kvalitet gör att den som vill fortsätta göra affärer behöver tänka annorlunda.

– Hållbar tillväxt handlar om hur vi med begränsade resurser kan tillfredsställa människors behov och förbättra välfärden för en ökande befolkning utan att försämra miljön, säger Magnus Karlberg.

Han beskriver en trend där företag i allt större utsträckning efterfrågar tillgängligheten av en funktion snarare än ägande och ansvar över själva produkten som utför arbetet. Att äga hårdvaran ger lite eller inget värde för kunden. När ansvaret ligger krav hos leverantören skapas incitament för att utveckla produkter som är långsiktigt hållbara.

Funktionella produkter är en typ av prestandabaserade innovationskoncept, en lösning där leverantören förbinder sig att tillhandahålla en eller flera funktioner enligt en överenskommen prestanda och kostnad, säger Magnus Karlberg.

Marknaden är inte mogen än

Företagsrepresentanter från Volvo CE:s olika organisatoriska nivåer samt akademiker deltog på Fastelaboratoriets föredrag på Exploration Forum.  Enligt Magnus Karlberg finns ett behov av vidare forskning om hur försäljningen av funktionella produkter kan organiseras för att vara lönsam för både företag och kunder. Knäckfrågorna handlar bland annat om hur avtalen med återförsäljare ska se ut, hur kostnader ska estimeras och på vilket sätt data om produkterna ska samlas in.

– Marknaden är generellt inte speciellt mogen även om vissa aktörer är det. Det saknas fortfarande kunskap om konceptet både vad gäller fördelar men även vad som krävs för att realisera detta, avslutar han.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Kontakt

Magnus Karlberg

Karlberg, Magnus - Professor, Avdelningschef

Organisation: Maskinkonstruktion, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492418

Taggar