Hoppa till innehållet
Foto: Ted Karlsson
Petter Kyösti, teknologie doktor i datorstödd maskinkonstruktion vid Luleå tekniska universitet. Foto: Ted Karlsson. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ny forskning visar på effekter med funktionella produkter

Publicerad: 29 januari 2016

I en doktorsavhandling av Petter Kyösti presenteras beslutstödsverktyg för funktionella produkter och hur supportsystemet bidrar till tillgänglighet.

– Motivet till min forskning har varit att bidra till att funktionella produkter kan komma att bli realistiska alternativ genom att förutsäga vilka effekter de får, säger Petter Kyösti, teknologie doktor i datorstödd maskinkonstruktion vid Luleå tekniska universitet.

Funktionella produkter är ett alternativt sätt att göra affärer som kan öka företagens konkurrenskraft. Dessa affärer bidrar till en hållbar utveckling, såväl ekonomisk som social och ekologisk.

– En poäng med funktionella produkter är att man utför ett uppdrag på ett mer effektivt sätt där det behövs mindre råvaror, energi och resurser. Leverantören av funktionella produkter står för driftsbortfall och service vilket gör att man utvecklar lösningar som är hållbara över hela produktens livscykel. En fördel för leverantören är att man behåller ägandet, vilket gör att man behåller kontrollen på produkten och kan se till att den sköts och tas ur drift på ett ansvarsfullt sätt.

– Beslutstödsverktyget kan användas redan nu, men då funktionella produkter är ett nytt sätt att utveckla produkter krävs mer forskning där man studerar vilka aspekter som är specifika för fallet och vilka som är generella och kan tillämpas på andra situationer.

Finansiärer för avhandlingen har varit Fastelaboratoriet och Bosch Rexroth Mellansel AB.