Hoppa till innehållet
Jonas Pavasson, teknologie doktor i datorstödd maskinkonstruktion vid Luleå tekniska universitet.
Jonas Pavasson, teknologie doktor i datorstödd maskinkonstruktion vid Luleå tekniska universitet. Foto: Ted Karlsson. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Simuleringar mer effektiva än hårdvarutester

Publicerad: 2 juni 2016

En nyutvecklad simuleringsdriven metodik effektiviserar produktutvecklingsprocessen för mekaniska system. Fler koncept kan därför utvärderas och väljas tidigare i processen. Detta presenteras i en doktorsavhandling av Jonas Pavasson vid Luleå tekniska universitet.

Med hjälp av en simuleringsdriven metodik kan man bättre förutsäga tillförlitligheten i mekaniska system. Idag mäts prestandan för ett system i antalet timmar transmissionen i ett fordon klarar de satta kraven, genom hårdvarutestning på ett fåtal fordon.

– Att istället kunna prediktera tillförlitligheten med hjälp av simuleringar ger ett bättre mått på hur flera system klarar de ställda kraven eftersom analysen görs på ett statistiskt säkerställt underlag, säger Jonas Pavasson, teknologie doktor i datorstödd maskinkonstruktion vid Luleå tekniska universitet.

Jonas Pavassons simuleringsdrivna metodik gör det alltså möjligt att förutsäga tillförlitligheten i transmissionen för hjullastare i tidigare skeden av produktutvecklingsprocessen. Detta leder till besparingar i tid och resurser.

– Hårdvarutestning av mekaniska system är ett tidskrävande arbete att genomföra och analysera, simuleringar gör att tid och resurser kan effektiviseras och omfördelas till andra arbetsuppgifter. Hårdvarutestning behöver då inte genomföras och systemen är optimerade vid leverans till kund.

Innan resultaten från Jonas Pavassons forskning kan implementeras behöver man validera modeller i den simuleringsdrivna metodiken.

Avhandlingen har genomförts inom ramen för VINNEXC Fastelaboratoriet med Volvo CE som industripartner och VINNOVA som finansiär.

Taggar