Välkommen till Produktinnovation

Forskning, utbildning och samverkan med produktutveckling, konstruktion och innovation som plattform.

Avdelningen avser att via forskning, utbildning och samverkan möta produktutvecklande företags behov att stödja och förbättra sin produktutveckling, med fokus på livscykelåtaganden; så kallade funktionella produkter (ämnets tidigare benämning), eller Product Service Systems (PSS).

Produktutveckling för livscykelåtaganden skapar nya problem för tillverkande industri och via fokus på: 

  • Utveckling av funktionella produkter (PSS)
  • Kunskapsdrivet ingenjörsarbete (KEE) 
  • Teambaserad innovation (TBI) 

inom teknisk produktutveckling önskar vi vara en strategisk partner för företag som vill utveckla sina arbetssätt för att bättre möta framtidens behov inom produktutveckling.