Hoppa till innehållet

Välkommen till Produktinnovation

Forskning, utbildning och samverkan i skärningspunkten mellan affärsutveckling, produktutveckling och produktionsutveckling med innovation i fokus.

Ämnet skapar ny kunskap tillsammans med företag och organisationer som vill utveckla sina verktyg och arbetssätt för att bättre möta framtidens behov inom produktinnovation.

Vi arbetar med hållbarhet och industrins "gröna omställning" genom produktutveckling och produktionsutveckling inom vitt skilda branscher, från rymdteknik, fordon och verkstad till kläder, möbler och livsmedel. Eftersom vi forskar och undervisar om organisationens förmåga att förverkliga idéer till hållbara affärer blir bredden av områden vår styrka. Det vi lär oss i en bransch kan tillämpas i en annan.

Vi publicerar ofta aktiviteter och nyheter i sociala medier: Facebook (för ämnet produktinnovation och utbildningsprogrammet teknisk design), LinkedIn och Instagram (LTU hållbar produktion).

Nyheter
Anna Öhrwall Rönnbäck LTU Foto: Photographer: Hans-Olof Utsi, Kiruna
Anna Öhrwall Rönnbäck Professor, Ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Produktinnovation
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
0920-493262
Angelica Lindwall
3D-printing och kreativitet i rymdindustrin

Additiv tillverkning, i dagligt tal kallad 3D-printing, har blivit en allt vanligare tillverkningsmetod i industrin, inte minst i rymdindustrin. Den nya teknologin förväntas ofta per automatik inbjuda till kreativa lösningar. Men en ny avhandling i produktinnovation vid Luleå tekniska universitet visar att det krävs handfasta metoder för att kreativiteten hos de ingenjörer som jobbar med 3D-printing ska nå sin fulla potential