Hoppa till innehållet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Anna Karlsson adjungerad biträdande professor på Produktinnovation

Publicerad: 31 januari 2020

Rektor på Luleå tekniska universitet har den 9 december 2019 beslutat att anställa Anna Karlsson, som sedan 2015 varit adjungerad senior lektor hos Produktinnovation, som Adjungerad biträdande professor. Dessutom antas Anna även till Docent i ämnet Produktinnovation.

Anna var under åren 2009-2014 industridoktorand hos Sandvik Coromant, länkat till ämnet Produktinnovation på LTU och sedan 2015 har hon varit adjungerad senior lektor hos oss på 10%. I den rollen har hon dels handlett doktorander men också fortsatt med egen forskning, bland annat i samarbete med kollegor på Högskolan i Gävle och KTH. Hon fortsätter som tidigare att dela sin tid mellan Sandvik och LTU.

ETS motiverar: 
”I den fortsatta utvecklingen av produktionsinnovationsområdet inom ämnet Produktinnovation har Anna Karlssons kompetensprofil stor betydelse för forskningsmiljön, i och med att hon kombinerar innovationsledning och produktutvecklingsmetodik för tillverkande företag och forskar inom både produkt-och produktionsinnovation. Vi är glada och tacksamma över att hon gärna vill fortsätta verka som forskare, dvs docent och adjungerad biträdande professor, inom ämnet Produktinnovation på LTU, i ett skede där vi verkligen behöver hennes roll i forskarutbildningen.”

Professor/ämnesföreträdare Anna Öhrwall Rönnbäck
Avdelningschef Jörgen Nordmark (TeknDr)
Prefekt professor Åsa Wallström

Själv säger Anna Karlsson:
”Jag är otroligt tacksam för att Sandvik Coromant har och fortsatt ger mig den här möjligheten till vidareutveckling. Hoppas att vi med det här samarbetet kan hitta områden för gemensamt lärande och utbyte mellan industri och akademi även framöver. Jag vill även passa på att tacka alla inom Sandvik Coromant och övriga delar av Sandvik som på olika sätt har stöttat mig under den här resan.”