Hoppa till innehållet
CCC

DICES - Developing innovation for change – enablers for sustainability

Publicerad: 3 december 2014

De tre delarna i hållbarhetsperspektivet, dvs. ekologiska, ekonomiska och sociala, bör ses som en integrerad helhet, men det är också det som är utmaningen. Projektet söker undersöka och exemplifiera olika intressenters perspektiv och därmed den kunskapsbas de tar med sig in i en produktutvecklingsprocess. Projektet syftar till att demonstrera hur olika intressenters värden stödjer eller inte stödjer en hållbar utveckling.

PROJEKTINFORMATION

Projektledare LTU: Åsa Ericson
Personal LTU: Johan Holmqvist
Johan Wenngren
Typ: Forskning
Forskningsområde: Hållbar utveckling
Kunskapsdrivet
Produktutveckling
Applikationsområde: Fordon
Tidsram: 2014-2015
Finansiering: 500 kSEK
Partners: Volvo CE