Hoppa till innehållet
Fuel Efficient Transmission Technology Concepts: Design Methodology

Fuel Efficient Transmission Technology Concepts: Design Methodology

Publicerad: 1 september 2009

Fordonsstrategisk Forskning och Innovation - FFI
Energi och miljö

PROJEKTSAMMANFATTNING

Behovet att reducera vårt användande av fossila bränslen är en stark drivkraft för förändring, och som påverkar beslut i näringsliv och samhälle. Volvo Construction Equipment AB har identifierat en ny teknisk lösning på transmissioner som kan ge substantiella reduceringar i bränsleanvändning. Målet med detta projekt är att skapa stödmetoder för att ta denna nya teknologi till marknaden så snart som möjligt.

PROJEKTINFORMATION

Projektledare LTU: Åsa Ericson (T. Larsson tom 2010)
Personal LTU: Christian Johansson
Johan Holmqvist
Typ: Forskning
Forskningsområde: Funktionella Produkter
Kunskapsdrivet ingenjörsarbete
Produktutveckling
Applikationsområde: Fordon
Tidsram: 2009-2013
Finansiering: 18 MSEK
Partners: VINNOVA
Volvo CE