Hoppa till innehållet
coop huginn project
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

HUGInn

Publicerad: 9 oktober 2018

Projektbeskrivning
Upphandling är en central drivkraft för innovation i samhällsbyggandet men kan också vara ett hinder för utveckling då den tydligt påverkar innovationssystemets alla komponenter. Inom samhällsbyggandet använde Skellefteå kommun, som första kommun i Sverige, en innovationsfrämjande upphandlingsstrategi baserat på konkurrenspräglad dialog med samverkansavtal för upphandling av beläggning, mark och anläggningsarbeten av sitt vägnät. Tanken med denna typ av upphandlingsstrategi är att fokusera mindre på tekniska lösningar och istället ta mer hänsyn till funktion, kompetens, samverkan och dialog för att tillsammans åstadkomma mer långsiktigt hållbara lösningar.

Syftet med forskningsprojektet är att öka förståelsen för denna strategi och dess effekter på innovationssystemet samt dess nya möjligheter för styrning och organisering av innovationssystemet som främjar hållbar utveckling av samhällsbyggandet.  Den första delen fokuserar på att öka förståelsen för denna upphandlingsstrategi och dess effekter på innovationssystemet för att underlätta införandet för andra beställare. Den andra delen avser att tillsammans med leverantören utveckla råd och processtöd för deras strategiska utvecklingsarbete samt hur de kan använda sin kunskap på bättre sätt i samband med innovationsfrämjande upphandlingar.

Projektinformation
Projektledare: Johan Larsson, Industriellt och hållbart byggande, LTU
Involverade från Produktinnovation: Lisa Larsson
Partners: Skellefteå Kommun, NCC
Finansiering: InfraSweden2030, Vinnova
Tidsram: 2018–2020