Hoppa till innehållet

Hållbarhet i sparbanksstyrelser (HISS)

Publicerad: 31 oktober 2018

Projektet "Hållbarhet i sparbanksstyrelser (HISS) - Hävstång för innovation och hållbarhet i mindre företags affärsutveckling" syftar till att utveckla, testa och införa metoder för innovativt hållbarhetsarbete för sparbanker och deras företagskunder.

Projektets mål är att genom verktyg för sparbanksstyrelser uppnå innovativt hållbarhetsarbete i mindre företags affärsutveckling, i riktning mot FNs klimatmål 2030.

Förväntade resultat av HISS är verktyg och tillämpningar i praktiken som inspirerar andra sparbanker och små och medelstora företag att åstadkomma faktisk miljöförbättring kopplat till den egna affärsmodellen. Dessutom förväntas projektet utveckla uppföljningsverktyg för att mäta miljö- och affärsmässiga effekter med avstamp i ”triple bottom line” (social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet) för att nå FN klimatmål 2030.

Länk till projektet på Vinnovas hemsida:

https://www.vinnova.se/p/hallbarhet-i-sparbanksstyrelser-hiss/