Hoppa till innehållet
METOPIA

NFFP5 - METOPIA - METodik för OPtimering, Integration och Automatisering

Publicerad: 4 juni 2009

Nationella Flygtekniska Forskningsprogrammet NFFP
Projekt:

PROJEKTSAMMANFATTNING

Detta projekt, Strukturell konceptuell konstruktion och analys av hela jetmotorer: - en METodik för OPtimering, Integration och Automatisering, är en fortsättning på förstudieprojektet NFFP4202 - Helmotormodell för systemanalys av mekaniska egenskaper där en plattform, samt en pilot som demonstrerade plattformens förmåga i ett industriellt sammanhang, utvecklades. Detta projekt fokuserar på vidareutveckling av den framtagna plattformen med optimeringsteknologi och simuleringsdriven produktutvecklingsmetodik för att via produktdefinitionen (jetmotorkomponenterna) balansera flera olika funktionsbehov (t ex strukturdynamiska, aerodynamiska, termodynamiska) och skapa möjligheter till effektivare analyser av helmotorkoncept. Resultatet är en metodik innefattande systemangreppssätt, modelluppbyggnad, modellarkitektur samt analys, som tillämpas på ett realistiskt scenario genom en pilot.

PROJEKTINFORMATION

Projektledare: Patrik Boart, Volvo Aero
Personal LTU: Marcus Sandberg, Funktionella Produkter
Michael Kokkolaras, The University of Michigan
Tobias Larsson, Funktionella Produkter
Mats Oldenburg, Hållfasthetslära
Jan-Olov Aidanpää, Hållfasthetslära
Lars-Erik Lindgren, Materialmekanik
Typ: Forskning
Forskningsområde: Dynamik
Funktionella Produkter
Hållfasthetslära
Kunskapsdrivet ingenjörsarbete
Materialmekanik
Simuleringsdriven produktutveckling
Applikationsområde: Flyg och rymd
Tidsram: 2009-2011
Finansiering: 4.4 MSEK
Partners: VINNOVA
Volvo Aero