Hoppa till innehållet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Produktion2030 - Produktionsinnovation

Publicerad: 30 november 2015

Projektsammanfattning
Produktionsinnovation är ett strategiskt program med syftet att stödja forsknings- och innovationsprogrammet Produktion2030. Programmet ska i sin tur långsiktigt stärka och utveckla Sverige som produktionsnation. De långsiktiga effekterna av projektet är ökad konkurrenskraft för svensk tillverkningsindustri samt ett överbryggande av gapet mellan produktions- och produktinnovation. Projektet ska genom exempel i svensk industri visa hur central produktionsinnovation är för svenska företag. Direkta förväntade effekter av projektet är underlag till beslutsfattare för att möjliggöra och skärpa svensk produktionsinnovation, samt ett användbart ramverk för studenter, forskare, industrin och samhället. Det gäller inte minst för att locka ungdomar till industri- och teknikutbildning och de framtida jobb som kommer att kräva våra bästa talanger. 

Projektinformation
Projektledare: Anna Öhrwall Rönnbäck, Professor Produktinnovation LTU
Involverade från produktinnovation: Anna Öhrwall RönnbäckLisa LarssonMarcus TynnhammarBrenda Viveros
Partners: Chalmers