Hoppa till innehållet

Spinn tråden

Publicerad: 5 februari 2019

Spinn tråden på nytt av återvunnen fiber är ett projekt fokuserar på hållbar konsumtion av bomull genom att återvinna bomull på ett nytt sätt

Syftet är att skapa förutsättningar till en mer hållbar konsumtion av bomull genom ny återvinningsteknik. Detta genom att mekaniskt kunna återvinna bomullstextilier med avsevärt förbättrad fiberkvalitet tillsammans med kunskapsspridning kring de faktiska kostnader som textilkonsumtion innebär. Målet är att på sikt minska den konventionellt odlade bomullen till förmån för återvunnen bommull samt möjliggöra övergången till en cirkulär textilbransch.