Hoppa till innehållet
TAIDE logo
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

TAIDE

Publicerad: 5 februari 2019

TAIDE är ett samarbetsprojekt med Zagreb University och fokuserar fokus på samlokaliserade och distribuerade ingenjörsteam och hur de anpassar sig till externa och interna förhållanden.

Forskningen kräver ett tvärvetenskapligt förhållningssätt för att förstå, modellera och förbättra teamarbetet i utvecklingsprojekt.

Betydelsen av fysiska möten och virtuella team i produktutveckling är välkänt inom forskningen och i industrin. Ingenjörsteam jobbar ofta i dynamiska miljöer som kräver anpassning och konstant förändring på grund av externa och interna förhållanden. Teamen måste anpassa sig till förändringar i marknadstrender, svara på nya kunders krav och anpassa sig till förändrade teknologier eller resurser. I takt med att forskningsfältet rörande ingenjörsteam utvecklas fortsätter det att kräva tvärvetenskapliga metoder för att förstå, modellera och förbättra rollen för samarbetet inom produktutveckling. Då det finns många faktorer som påverkar teamarbete och effekterna av dessa faktorer beror på tid och sammanhang, är förståelse och förutsägelse av samokaliserade och virtuellt teams prestanda exceptionellt utmanande och det finns otillräckliga forskningsstudier.

 

Målet med det föreslagna forskningsprojektet är att utveckla ett ramverk för experimentella studier av ingenjörsgrupper (både ansikte mot ansikte och virtuella). Denna ram bör fungera som grunden för ökad användning och effektivitet av team inom innovationsinriktade produktutvecklingsprojekt.

Det föreslagna projektet kommer att bidra till både teorin och praktik genom att samla tvärvetenskaplig forskning, konceptualisering och modellering. Projektet bygger vidare på resultaten från projektet MINMED 2014-2018 ( www.minmed.org ). Under projektet kommer Design Sience Research (DSR) ramverket att användas. Experimentell designforskning kommer att vara det primära forskningsparadigmet inklusive experiment mmed ingenjörsteam i DEPICT-lab och CADLab samt beräkningssimuleringar av teamens egenskaper.

Resultaten av forskningen förväntas avgränsa hur empirisk forskning och beräkningssimuleringar kan leda till bättre förståelse, modellering, reflektion och förbättring av teamets anpassningsförmåga. De resulterande beräkningsverktygen ska göra det möjligt för forskare och ingenjörer från branschen att utnyttja simuleringar för att förstå den roll som de olika typerna av störningar som påverkar teamets prestanda.

Forskningen kommer att genomföras av en tvärvetenskaplig forskargrupp inklusive forskare och forskningsinfrastruktur för experiment från Kroatien, USA, Danmark och Sverige.