Hoppa till innehållet

TRIUMF

Publicerad: 5 oktober 2017

Projektsammanfattning
Projektet är ett samverkansprojekt mellan Almi Företagspartner Nord AB, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. Det övergripande målet med projektet är att skapa hållbar tillväxt hos små- och medelstora företag i regionen Övre Norrland.

Projektets mål är att de företag som ingår i projektet ska ha en hållbar tillväxtstrategi, öka sin omsättning med 50 % och/eller öka antalet anställda med 50 %. För att uppnå målet i projektet ska de samverkande parterna arbeta med följande delaktiviteter/delmål:

  • Metod och analysutveckling
  • Kunskapsmoduler
  • Tillväxtanalys BAS
  • Tillväxtanalys fördjupning till nystartade/unga företag samt marknadsetablerade företag
  • Tillväxtrådgivning till nystartade/unga företag
  • Tillväxtrådgivning till marknadsetablerade företag

Projektinformation
Projektledare: Anna Öhrwall Rönnbäck, Professor Produktinnovation LTU
Involverade från produktinnovation: Anna Öhrwall RönnbäckErika Lind
Partners: Umeå Universitet, ALMI företagspartner Nord AB