Hoppa till innehållet
Ale_Kotesh_co

Grattis Dr. Chirumalla and Dr. Bertoni!

Publicerad: 13 december 2013

2013-12: Igår och idag (10 och 11 december) har Koteshwar Chirumalla och Alessandro Bertoni presenterat och försvarat sina doktorsavhandlingar i Produktinnovation.

Titeln på Koteshwars avhandling är: Development of a Methodology for Lessons Learned Practice. Opponent var Docent Anja Meier från DTU i Danmark och i betygsnämnden satt Prof. Sergio Cavalieri från Unversitetet i Bergamo, Italien, Docent Tom Howard från DTU, Danmark och Prof. Tero Päivärinta från LTU.

Titeln på Alessandros avhandling är: Value Driven Design – a methodology for Value-oriented decision making in preliminary design. Opponent var Prof. Sergio Cavalieri från Universitetet i Bergamo, Italien och i betygsnämnden satt Prof. Johan Malmqvist från Chalmers, Prof. Thomas Olofsson från LTU och Docent Anja Meier från DTU i Danmark.

Opponenterna ställde mycket ingående och djuplodade frågor om bland annat metodval, metodalternativ, design av experiment, men även om processer och teoriområden. Representanterna från betygsnämnderna hade även de mycket tänkvärda och kluriga frågor till respondenterna. Upplägget med två disputationer efter varandra visade återigen vara ett bra tillfälle för nätverkande och givande samtal utöver själva examinationen.

Ett stort tack till alla för ett professionellt utfört arbete!

Och ett stort GRATTIS till Koteshwar och Alessandro! 

Kotesh_Crille_Marco.JPG
Ale presentation.JPG