Hoppa till innehållet
Lisa Larsson Foto: Åsa Stubbfält
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Hur lyckas man med produktionsinnovation?

Publicerad: 22 april 2020

Vad är produktionsinnovation och hur lyckas man med det? Lisa Larsson, som disputerade i produktinnovation den 26 mars, berättar om sin avhandling.

Vad handlar forskningen om?

– Avhandlingen beskriver vad produktionsinnovation kan vara, olika vägar att nå dit och tar upp några viktiga faktorer för att lyckas med det. Det finns både produktionsinnovation som fokuserar på förbättringar och på förnyelse. Båda dessa delar behövs för att åstadkomma utveckling över tid.

Varför är den här forskningen viktig?

– Jag tror att vi måste våga vara disruptiva också för att åstadkomma hållbarare produktion. Det räcker inte att bara finslipa på de sätt vi producerar idag, utan vi måste tänka om och tänka nytt också. Här behövs ökad kunskap om hur vi ska göra det och vad det kan ge. Ramverket kan bidra med förståelse hur viktigt det är att arbeta både med förbättring och förnyelse i produktion och är också ett steg på vägen i att förstå hur vi kan göra det.

Vilka är huvudfrågorna du har tittat på?

– Jag har tagit fram ett konceptuellt ramverk som innehåller två huvudsakliga delar, den första beskriver produktionsinnovation och hur ökad eller ny produktionsförmåga kan öka eller skapa nya möjligheter i produktdesign. Den andra delen belyser viktiga faktorer för att stärka produktionsinnovation som handlar om förnyelse, där har jag lyft fram fyra områden: göra produktionsinnovation till en strategisk fråga, hantera det okända och obekanta i produktionsinnovation, ha en väl anpassad och flexibel produktionsinnovationsprocess och hantera implementering av systemiska förändringar.

Vad är det som är nytt med den här forskningen?

– Produktionsinnovation i sig är nytt som forskningsområde, även om man i praktiken har utvecklat innovativa produktionslösningar i alla tider.

Vad kommer nyttan vara? Och för vem?

– Företag kan dra nytta av att förstå hur produktionsinnovation kan skapa värde både inom produkt- och produktionsutveckling och få stöd i vad som krävs för att lyckas också med förnyelse i produktion. Inom produktion är man generellt sett duktig på förbättringsarbete redan.

Har du några samarbetspartners?

– Produktion2030, där produktionsinnovation är ett viktigt område inom programmet.