Hoppa till innehållet

Impact

Publicerad: 11 september 2018

En av drivkrafterna för produktinnovation är att vår forskning kommer att göra en verklig skillnad av något slag i världen, och det här är i grunden vad som menas med att säga att din forskning har en inverkan. Forskningsinverkan definieras ofta som "det påtagliga bidraget som utmärkt forskning gör för samhället och ekonomin".

Vi försöker beskriva vår inverkan i två huvudkategorier:

Academic Impact

Akademisk impact innefattar betydande framsteg i förståelse, metoder, teori och tillämpning. För oss innebär det att vi är aktiva på lokal, nationell och internationell nivå för att utveckla det akademiska området för produktinnovation. Detta sker i samarbete med industrin och andra akademiker.
För oss ett sätt att sprida forskningspublikationer av hög kvalitet inom produkt innovationsområdet, ser vi samtidigt att människor bakom forskningen är de som på lång sikt kan göra skillnad. Därför är forskarutbildningen och forskarnas långsiktiga utveckling väldigt viktig.

Industriell impact

Vår forskning görs ofta i samarbete med industrin. Vi anser att vår huvudsakliga inverkan på industrin är när organisationer förbättrar och anpassar sitt sätt att arbeta utifrån forskning som gjorts av oss. Vi tror att industrin inte kommer att ändra sitt sätt att arbeta utifrån våra forskningsdokument, här har mer utvecklade metoder och verktyg utvecklats. Därför strävar vi ofta efter att utveckla enkla verktyg, metoder och riktlinjer. Dessa verktyg och metoder kommer att introduceras snabbt i teknisk utbildning vid LTU. Vi ser detta som ett av de snabbaste sätten att genomföra verktyg, metoder och industri.
Vi ser också att våra tidigare doktorander  är katalysatorn för att genomföra och överföra forskningsidéer till industrin.