Hoppa till innehållet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Kreativa samarbetsmetoder: FUNC3

Publicerad: 31 oktober 2013

Innovation är viktigt för att skapa nya lösningar oavsett om dessa exempelvis är nya produkter, tjänster eller en ny organisation. Den kreativa förmågan hos medarbetarna blir allt mer intressant att stödja och utveckla. En kreativ miljö kan sägas ha minst två dimensioner, rummet och stämningen. Dessa två dimensioner behöver stödja varandra. Rummet kan man designa för detta, men kan man göra det med stämningen också?

Kreativt arbete är oftast rekommenderat att bli faciliterat av någon utomstående person, dvs. en person som är mer intresserad av att leda processen än att bidra till innehållet. Personen kan därför vara någon utanför företaget eller organisationen, men även någon utanför gruppen som inte har lika stort ägande och ansvar för gruppens arbete. Som facilitator är det en fördel att ha övat upp förmågan att se och känna in hur gruppen både fungerar och arbetar, men facilitatorn behöver även stödjande metoder att föreslå för att uppnå den nivå av aktivitet som man vill ha av gruppen. 

Arbetet med att utvärdera Radical Innovation Workshop (RIW), dvs. ett workshopformat för idéskapande, identifierade att det finns mängder av kreativa metoder i industrin men att de inte hänger ihop. Detta pekade då på ett behov av ett ramverk, en form av processtänk, som vänder sig till praktiker.

Metoderna från RIW paketerades därför i form av FUNC3, en förkortning för Fun, Unique, Novel, Collaborative, Creative and Crazy, ett ramverk för att skapa kreativa faciliterade workshops. Ramverket för FUNC3 utgörs av tre steg: 

  • Now:   som är en nulägesanalys som inkluderar tilltänkta användares/kunders        problemsituation – en djupdykning i deras perspektiv helt enkelt.

  • Wow:  som är en framtidsvision som inkluderar att uttrycka det omöjliga, det man   bara vågar drömma om – en värld där allt är möjligt helt enkelt.  

  • How:   som överbryggar nuläge och framtida vision genom att undersöka hur man tar sig dit – en plan för lösningen helt enkelt.

NowWowHow.png

​I varje steg ingår tre kreativa metoder för aktiviteternas ändamål, tre steg x tre metoder blir nio metoder att välja ifrån för en workshop. Då det finns över 40 olika metoder (både egenutvecklade och andras) att tillämpa kan man skapa otaliga varianter av en FUNC3. Man kan anpassa tiden för varje steg/metod så att workshopen kan vara allt från en timme lång till två dagar, där man gör flera iterationer mellan now-wow-how. På så sätt kan man snabbt få en alternativ bild eller en fördjupad och detaljerad förståelse för problematiken. Under now-wow-how ska deltagarna följa metodernas anvisningar, generellt sett får man under dessa inte kommentera, ifrågasätta eller försvara idéer och tankar, varken sina egna eller andras. Detta för att ett sådant förfaringssätt varje gång utan undantag skapar dålig stämning. 

Resultatet är alltså en metod där man utgår från den rådande situationen för att sedan bereda plats för drömmar och visioner och låta ingenjörerna agera och komma med idéer utifrån dessa. Det viktiga är att inte känna sig hämmad och att låta tankarna få fritt spelrum i en tillåtande miljö. När man har formulerat drömmarna och visionerna så går man över till hur man rent praktiskt kan gå vidare i processen. Metoden är divergerande och konvergerande, och på så sätt skaffar sig gruppen tillsammans en överblick över vad man har lärt sig. Processen är uppbyggd enligt olika steg och en av nycklarna är att dröja sig kvar vid själva övergångarna och inte ha för bråttom in i nästa.

FUNC3 är implementerat i Innovationsfabriker, Innovationspiloter och utförs på uppdrag från fler företag. 

FUNC3 manualen fins även som en interaktiv iBook