Hoppa till innehållet

Kreativa metoder

Publicerad: 12 december 2007

I produktutveckling av funktionella produkter så görs ofta utvecklingen av ett tvärfunktionellt team, där deltagarna har olika typer av kompetens vilken behövs för att utveckla produkten.

För att utveckla en innovativ lösning på en funktions krävs att teamet kan "tänka tillsammans" dvs bygga på varandras ideer och verkligen utnyttja den samlade kompetensen i teamet.

Vi kallar dessa team för "Tiger Teams" och för att underlätta denna process har vi tagit fram olika metoder för att facilitera kreativa möten i tvärfunktionella team.

Metodkort
Ett exempel på ett metodkort

Metodkort

För att underlätta för facilitering av dessa "Tiger Teams" har vi tagit fram 60 metodkort; X functional knowledge creation. Korten har tre huvudområden "Introduction", "Ideation" och ""Iteration".

  • Introduction - är en introduktion och introducerar teamet så att de kommer i rätt stämning, metoderna här förbereder och värmer upp teamet.
  • Ideation - är den fas där lösningsrymden expanderar, här är alla nya ideer välkomna. Metodkorten inehåller olika meoder för brainstorming och kreativt tänkande.
  • Iteration - här utvärderar vi de ideer som har kommit fram, finner fördelar och nackdelar.

Utveckling och utvärdering

Metodkorten är delvis utvecklade inom Fastelaboratoriet i projektet "Radical Innovation" som är en del av arbetspaketet "Faste Exellent Capabilities". Metoderna är framtagna i en iterativ process där vi testar metoderna i verkliga, industriella, "Tiger Teams". Vi har bland annat använt dem vid flertalet industriella workshops inom Fastelaboratoriet.

Är du intresserad av att testa hur en "Radical Innovation Workshop" kan se ut så kontakta Peter Törlind eller Andreas Larsson.