Hoppa till innehållet
KEE Guidelines

Riktlinjer för Knowledge Enabled Engineering

Publicerad: 11 januari 2008

Riktlinjer för samarbetsförmåga och beslutsfattande från VIVACE-projektet.

Varför?
Vi behöver alla vägledning i våra liv! Knowledge Enabled Engineering är inte så enkelt som att  köper ett program, eller följa en process, det finns nyanser och skillnader i organisationer som måste beaktas.

Det är viktigt att förstå vilken typ av samarbetsförmåga och beslutsfattande som behövs inom en försörjningskedja. För att organisationer skall beakta dessa aspekter och implementera arbetsmetoder har en uppsättning riktlinjer tagits fram.

Hur?
KEE riktlinjerna är hjälpmedel som tillåter anpassning av processer, beteenden och förhållningssätt. Riktlinjerna fokuseras på fyra aspekter:

 • Hur samarbetar vi och hur använder vi  samarbetsplattformar för kunskapsdelning
 • Hur drar vi dra lärdom över gränserna leveranskedjan
 • Hur man skall bedöma, granska och förbättra relationer i försörjningskedjan och stödja ett effektivt arbete
 • Hur man skall bedöma mognad av information i en process

Fördelar

 • Förbättrad kunskapsutbyte över det utökade företaget, projekt och team
 • För att stödja sammarbetsgrupper inom ett utökat företag genom hela projektet
 • För att använda teknik mer effektivt för att stödja kunskapsutbyte och samarbete
 • Mildra kunskaps förlust genom att dokumentera viktiga erfarenheter och kunskaper
 • För att minska riskerna med att arbeta i ett distribuerat sätt inom tvärvetenskapliga, multi-kultur, flerspråkiga, multi-organisation arbetsgrupper
 • Högre kvalitet på processer på grund av en mognads baserad milstolps process

Följande fyra riktlinjer finns med dokumentation på denna sida:

 • Lektion Learnt (Metodik, TRL 5)
 • Knowledge Sharing riktlinje (riktlinje, TRL 5)
 • Förhållande utvärderingsverktyg (metodik, TRL 5)
 • Gated mognadsprocess (metodik, TRL 5)

Relaterade dokument

Relaterade artiklar

Lessons Learnt guideline
Lessons Learnt guideline

LESSONS LEARNT

Relaterade dokument

Knowledge Sharing Guideline
Knowledge Sharing Guideline

KNOWLEDGE SHARING GUIDELINE

Relaterade dokument

Relationship Evaluation Tool
Relationship Evaluation Tool

RELATIONSHIP EVALUATION TOOL

Relaterade dokument

Gated Maturity Process
Gated Maturity Process

Gated Maturity Process

Relaterade dokument