Hoppa till innehållet

Installationsföreläsning med paneldiskussion

6 nov. 2014, 13:00 - 14:00
Luleå, Vetenskapens hus
Publicerad: 27 oktober 2014

I samband med akademisk högtid vid Luleå tekniska universitet ger våra nyblivna professorer installationsföreläsningar inom sina ämnen.

Dagens föreläsningar är beräknade att vardera ta 10 minuter. Avslutet sker med en gemensam paneldiskussion inom området.

Föreläser idag gör:

Kristina Söderholm, professor i teknikhistoria - Ett grönt innovationssystem I svensk industri.
På 1960-talet utvecklade svensk stat och industri en unik samarbetsmodell på miljöområdet. Genom starka samförståndssträvanden, gemensamma satsningar på miljö-FoU, och en flexibel men samtidigt stringent miljöprövning, uppnåddes under 1970- och 80-talen mycket omfattande utsläppsminskningar samtidigt med ökad produktion. Detta är ett viktigt historiskt exempel på framgångsrik miljöpolicy och grön teknikutveckling som vi kan dra centrala lärdomar från för dagens utmaningar på miljöområdet. Under föreläsningen illustreras exempel från den svenska massa- och papersindustrins miljöanpassningsprocess under 1970- och 80-talen. 

Jesper Stage, professor i nationalekonomi - Vatten som ekonomisk resurs.

Anna Öhrwall Rönnbäck, professor i produktinnovation  - Vilken roll spelar innovation och nyskapande för uthållig tillväxt i mindre företag?

Maria Udén, professor i genus och teknik - Kvinnorörelsens visioner och genusvetenskapens analys.